wto

ದಾಳಿಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಜಮನಿ

ದಾಳಿಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಜಮನಿ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕೆಲಸದಂತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಪೇದಾರಿ ಕೆಲಸದಂತೆಯೂ ಹೌದು. ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಅದರ ವರದಿಗಾರನಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಶವು ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆಯೇ? ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳೇನು ? ಅದರ ಸಾಧಕಬಾಧಕಗಳೇನು? ಎನ್ನುವ ವಿವರಗಳು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು […]