police

ವೃತಿ ಧರ್ಮ, ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ

ವೃತಿ ಧರ್ಮ, ಮನೋಧರ್ಮ  ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗುಂಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. “ಜಾತಿ ಬುದ್ಧಿ” ಎಂಬ ಲೇವಡಿಯ ಮಾತು 21ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಮಾಜವೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಜಾತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅತಿಶಯದ ಮಾತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ […]