ddca

ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ – ಬಟ್ ನಾಟೌಟ್!!

ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ – ಬಟ್ ನಾಟೌಟ್!!

ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿಯವರು ಸದಾಕಾಲ ತಾವು ಮಹಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರು ಎಂಬ ಹಮ್ಮಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಟ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರದಿದ್ದುದು (ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ; ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಇವರ ದಾಷ್ಟ್ರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಲೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಕರಗತವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಇವರು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದೇ ಮಿಂಚಿದ್ದು. ಹೀಗಿದ್ದ ಜೈಟ್ಲಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗರಣವೊಂದು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೈಟ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ […]