d v paluskar

ನಾದಲೀಲೆ-10: ಸಂಗೀತದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಡಿ.ವಿ.ಪಲುಸ್ಕರ್

ನಾದಲೀಲೆ-10: ಸಂಗೀತದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಡಿ.ವಿ.ಪಲುಸ್ಕರ್

ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ ‘ಪಂಡಿತ’ (ಬುಜುರ್ಗ್) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿಷ್ಣು ಪಲುಸ್ಕರ್. ಕೇವಲ 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಶಾಂತ-ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾಬದ್ಧ ಗಾಯನದಿಂದ ಅಮರರಾದವರು. ‘ಆಗ್ರಾ ಘರಾಣೆಯ ಹುಲಿ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಫ಼ಯಾಜ್ ಖಾನ್‍ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಪುನರುದ್ಧಾರಕರೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಂ.ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಲುಸ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ […]