ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿಗರಿಕಣ್ಗಳ ಚೆಲುವಿ

ಚಿತ್ರಗಳು: ದೀಪಕ್ ಈಶ್ವರ್

walk towards sunset

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

munar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Your email address will not be published.